engplukrufrcz
Bart Import Poland
ul. Dworcowa 39
64-500 Szamotuły
Tel. +48 61 634 21 70
Fax.+48 61 29 26 144

NIP: 787-101-02-12
Regon: 630460277
Nr wpisu do ewidencji: 002706/95