engplukrufrfr

Betonárny

     
     
betoniarka   betoniarka
 
 
     
Konstrukce a principy činnosti

Míchací zařízení, koš na přísady, kolejnice pro koš, čerpadlo na vodu, elektricky ovládaná zástrčka na dně bubnu, základna, schodiště se zábradlím, kontrolní panel. Model CCM800 je upraven k plnění, míchání a vysypání materiálu. 
     
Systém míchání směsi

Celý systém míchání se skládá z dvojhřídelového pohonu, bubnu pro míchání a míchacích lopatek. Pomocí takové konstrukce lze dosáhnout efektivity v plnění, rovnoměrném míchání a rychlém vyprázdnění bubnu. Míchací zařízení je řízeno elektronickým motorem a redukčním hnacím ústrojím. Betonárna je instalována na základně, jejíž součástí je také elektrický motor. Vnější část betonárny je kryta a je odolná vůči externím částicím. Systém míchacích lopatek se skládá ze speciálních ramen, na kterých jsou připevněny lopatky a škrabky, které čistí vnitřní zdi bubnu.

Ramena s míchacími lopatkami a škrabkami jsou účelně spojeny s hřídelí a můžou vykonávat oběžný pohyb. Takový systém umožňuje míchat složky betonu do velikosti 60 mm. Na dně bubnu je speciální zařízení, ovládané obsluhou, pro vysypání připraveného betonu. Zařízení zavírá a otvírá otvor pro vysypávání směsi a je ovládáno pomocí přepínače.

 
Systém plnění bubnu

Systém je tvořen nakládací soustavou, soustavou kolejnic s košem na přísady a soustavou řízení zásoby vody.
Vodní zásobovací systém je složen z vodního čerpadla, čistícího a mlžného zařízení. Škrtící ventil reguluje množství a průtokovou rychlost vody.
 

Systém výstupu směsi

Systém je složen z hubice a válce.


Konstrukce základny

Konstrukce obsahuje 4 stojany, hlavní podlaží, ovládací panel, kropící konev a schody.
Je složena z kovových slitin. Stojany jsou upevěny na lávce patřičnými příčkami a šrouby.

 
Soustava kolejnic s košem na přísady

Soustava je složena ze dvou částí. Horní část je opřena a připevněna k míchacímu bubnu, spodní je uchycena k základně betonárny. Na horní části se nachází naviják, který je vybaven brzdou a dvěma vypínači (dopředný a zpětný chod) a pohybuje košem nahoru či dolů.


Koš na přísady

Koš je vyroben z plátů železa, v podlaze se nachází otvor. Vysypání spočívá v otevření ventilu. Je uchycen pomocí lana. Všechny kolečka jsou vybaveny ložisky a umístěny mezi kolejnicemi.


Ovládání zástrčky bubnu

Zástrčka je ovládána pomocí elektrického motoru z ovládacího panelu, který je vybaven navzájem vzdálenými vypínači.


Dávkování vody

Množství čerpané vody je zobrazeno na měřícím zařízení, podle kterého je stanovena dávka potřebné vody.

 
Popis prácovního postupu

Před každým naplněním bubnu přísadami je nutné zapnout míchací zařízení a zavřít zástrčku. Po naplnění koše přísadami je třeba zapnout navíjecí zařízení, které ho vynese na horní okraj kolejnic, kde dojde k jeho vyprázdnění do bubnu betonárny.

Vyprázdnění obsahu koše pro přísady zabíra 3-6 vteřin. Po 6-12 vteřinách je nezbytné přidat do bubnu vodu. Míchaní přísad betonu trvá přibližně 25-40 vteřin. Čas míchání závisí na požadované konzistenci betonu. Pro tekutější hmout je třeba více času míchání.

Připravená betonová směs je vysypána otvorem na dně bubnu do připraveného vozidla. Veškeré činnosti jsou řízeny a kontrolovány přítomnou obsluhou.

Celý cyklus přípravy jedné dávky betonové směsi může trvat 45-60 vteřin (s mechanickým plněním koše a v závislosti na konzistenci požadované betonové směsi).

Produktivita se snižuje s ručním plněním přísad do koše.